είμαστε εδώ!

Από την κοινωνικοποίηση ενός οράματος, στην πραγματοποίηση του. Από τη διεκδίκηση ενός χώρου, στη δημιουργία του. Από τη νομαδικότητα των συναντήσεων, στο ρίζωμα των σχέσεων. Από τον κόσμο του λόγου και της πράξης, στην εδαφικοποίησή τους. Από το “μπλόκο στην εξουσία”, στην “ π ά ρ ο δ ο ”: Το 2011 άνθρωποι του αγώνα […]